Internet

Kablovski internet preko optičkog kabla 

 

FTTB/FTTH - KablovskiFTTB/FTTH - KablovskiFTTH - KablovskiFTTH - Kablovski
DOWNLOAD

100 Mb/s

50 Mb/s upload 
DOWNLOAD

200 Mb/s

100 Mb/s upload 
DOWNLOAD

500 Mb/s

250 Mb/s upload  
DOWNLOAD

1000 Mb/s

500 Mb/s upload 

1.380

dinara 

1.950

dinara 

2.700

dinara  

5.900

dinara 

FTTB - Optika do zgrade, FTTH - Optika do kuće

 

  - Proverite ovde da li je naša optička mreža dostupna kod Vas

priključenje na kablovsku mrežu je besplatno

 

 

 

 

Štampa